Konsultationer, lektioner, kurser och övriga aktiviteter

Vi anordnar lektioner om Norden och de baltiska länderna samt ger konsultationer och råd om Norden och de nordiska språken. För översättningsbyråer erbjuder vi redigering av översättningar och utvärdering av översättare och tolkar.


Mer information: info@nordisk.lt, +370 5 2602558