Om oss

Senter for nordiske språk Nordisk er en bedrift som befatter seg med språkundervisning, konsultasjoner, oversettelser, tolking og forlagsvirksomhet. Det vi spesialiserer oss på er nordiske språk og språkene i Baltikum (estisk, latvisk, litauisk og russisk).

 

Nordisk ble grunnlagt i 2007 i Riga av Nīna Bistrova, Snorre Karkkonen Svensson og Sintija Rupjā. Nå eies selskapet av Jānis Skalbe, Snorre Karkkonen Svensson og Sintija Rupjā. Selskapet har utvidet sin virksomhet og Nordisk åpnet sine dører i Vilnius, hovedstaden i Litauen, høsten 2013.

 

Vi tilbyr kveldskurs, morgenkurs og privattimer i norsk, svensk, dansk og finsk. For bedrifter har vi skreddersydde opplæringsprogram for å tilfredsstille behovene ditt selskap måtte ha. Vi har bl.a. erfaring med spesialtilpassede kurs i Nordisk fra fagområdene finans, regnskap, IT og medisin. Vi organiserer også både diagnostiske tester og språkeksamener etter nivåene i Det felles europeiske rammeverket for språk.

 

Undervisningsprogrammene blir utarbeidet av pedagogisk avdeling ved Nordisk hvor det jobber spesialister i nordiske språk. Pedagogisk avdeling har også en støttefunksjon for lærerne i språklige og pedagogiske spørsmål, samt organiserer kompetansehevende seminarer flere ganger i året for lærerne på Nordisk.

 

Visjonen til Nordisk er å knytte Norden og Baltikum nærmere sammen gjennom språk og kultur, og derfor er en viktig aktivitet for oss språkkvelder for nordiske språk hvor alle som interesserer seg for nordiske språk eller som snakker ett av de nordiske språkene er hjertelig velkomne.