Testai ir egzaminai

Siūlome dviejų tipų kalbų testus:

  • diagnostinį testą;

  • egzaminą kalbos mokėjimo lygiui nustatyti.

 

1. Diagnostiniu testu nustatome skirtingų kalbos gebėjimų lygį (klausymo, skaitymo, gramatikos ir žodyno vartosenos, rašymo ir kalbėjimo). Testo lygiai yra nuo A2 iki C1.

Testą sudaro dvi dalys:

  • raštu (testas atliekamas kompiuteriu, trukmė – apie 4 val.);

  • žodžiu (trukmė – apie 30 minučių).

 

2. Egzaminas kalbos mokėjimo lygiui nustatyti yra paremtas Bendraisiais Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenimis (BEKM). Egzamino metu tikrinami keturi bendrieji gebėjimai: klausymas, skaitymas, kalbėjimas ir rašymas. Papildomomis užduotimis galime patikrinti ir žodyno bei gramatikos vartoseną. Šį egzaminą siūlome A1, A2, B1, B2 lygiams.Egzaminą raštu sudaro keturios dalys: klausymas, gramatika bei žodynas, skaitymas ir rašymas.

Tam, kad atitinkamo kalbos mokėjimo lygio egzaminas raštu būtų išlaikytas, reikia surinkti bent 75% klausymo, skaitymo ir rašymo užduočių taškų.


Egzaminą žodžiu sudaro užduotys monologu ir dialogu. Tam, kad egzaminas žodžiu būtų išlaikytas, reikia surinkti ne mažiau nei 85% taškų.

 

Daugiau informacijos: info@nordisk.lt